Oferta

 

Nasze usługi księgowe i rachunkowe obejmują:

 

 • prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego,

 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości (pełna księgowość),

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,

 • prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT (w tym dla gospodarstw rolnych),

 • sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz podatku od towarów i usług,

 • sporządzanie wniosków kredytowych, analiz finansowych,

 • sporządzanie wniosków VZM-1 (zwrot VAT za materiały budowlane),

 • i inne,

 

 

 

 

 

Zakres obsługi kadrowo-płacowej:

 

 • naliczanie wynagrodzeń oraz sporządzanie list płac zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 • zakładanie i bieżące prowadzenie akt osobowych,

 • rozliczanie i ewidencjonowanie czasu pracy pracowników,

 • nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy,

 • sporządzanie oraz przekazywanie rozliczeń i deklaracji do ZUS,

 • wystawianie świadectw pracy,

 • wystawianie zaświadczeń o osiągniętych dochodach,

 • i inne,